Delivery time:5-7 Days
  • Description
  • More

काकडशिंगी कफ-वातशामक, विशेषतः खोकला, उचकी, उलटी, ताप वगैरे त्रासांवर उपयोगी असते. दात येताना होणाऱ्या त्रासावर अतिशय गुणकारी असते. मुलांना ताप, सर्दी, खोकला, उलटी, जुलाब यापैकी कोणताही त्रास होत असल्यास नागरमोथा, अतिविषा, काकडशिंगी व पिंपळी या चारही द्रव्यांचे दूध वा पाण्यात उगाळून एक अष्टमांश चमचा भरेल एवढे चाटण मधातून चाटवावे. दीड वर्षापेक्षा मोठ्या मुलांना याचे पाव चमचा चूर्ण मधात मिसळून दिले तरी चालते.

काकडशिंगी हेही एक बहुगुणी औषध आहे. अडकलेला कफ काढणारे, तसेच दमा बरे करणारे, श्वासनलिकेची दुखणी बरी करणारे, दात येताना होणारा खोकला बरा करणारे, ज्वरनाश करणारे असे हे औषध आहे.

औषधी बगीचा: काकडशिंगी

सुजाता गानू

लहान मुलांच्या औषधात काकडशिंगी ही लोकप्रिय आहे. ती फार प्रमाणात वापरतात.


लहान मुलांच्या खोकल्यात - लहान मुलांना खोकला झाला तर काकडशिंगीचे चूर्ण 125 मिलि ग्रॅम मधातून चाटवावे. लहान मुलांना झालेला खोकला ताबडतोब बरा होतो.


लहान मुलांना हगवण लागली तर - लहान मुलांच्या हगवणीवरही काकडशिंगीचे चूर्ण अत्यंत उपयुक्‍त आहे. ते मधातून चाटवावे. त्याने हगवण तत्काळ बरी होते.


लहान मुलांच्या तापावर - कोणत्याही प्रकारचा ताप लगेच बरा हाईल जर अर्धा ग्रॅम अतिविषाची कळी व काकडशिंगी यांचे चूर्ण अर्धा ग्रॅम मधाबरोबर चाटवले तर.


लहान मुलांची रोगप्रतिकारकशक्‍ती वाढण्यासाठी - लहान मुलांना रोग होऊ नये व त्यांची प्रतिकारकशक्‍ती वाढावी म्हणून अतिविष, नागरमोथा व काकडशिंगी या आयुर्वेदीय वनस्पतींचे समभाग घेऊन वस्त्रगाळ चूर्ण करावे. कुटून चांगले वस्त्रगाळ केलेले चूर्ण बालकांना मधातून देण्याचा प्रघात आहे. हे चूर्ण रोज लहान मुलास बालगुटी म्हणून द्यावे.


बाळाचे दात येताना त्रास होऊ नये म्हणून -अतिविष, नागरमोथा व काकडशिंगी यांचे मिश्रण चांगले मधात घोळून बाळाला चाटवले असता बाळाचे दात येताना त्याला हलके जाते दात येताना सर्दी, खोकला, हगवण, ताप यासारखा काहीही त्रास होत नाही. अशाप्रकारे काकडशिंगी ही खास बाळाचे आरोग्य जतन करणारी वनौषधी आहे


काकडशिंगी आणि इतर बाळगुटी चे साहित्य

सागरगोटा


वावडिंग

अश्वगंधा


सुंठ


बदाम

खारीक

मायफळ


बाल हिरडा

कुडा

वेखंड


मुरुड शेंग

डिकेमाली

हिरडा

हिरडा

अतिविष

अतिविष

नागरमोथा

नागरमोथा

ज्येष्ठमध

ज्येष्ठमध

काकडशिंगी

काकडशिंगी

बेहडा

बेहडा

पिंपळी

पिंपळी

जायफळ

जायफळ

शतावरी

शतावरी

डाळिंबाची साल

डाळिंब साल

चिंचोका Chinchoka

चिंचोका

हळकुंड

हळकुंड

काकडशिंगी हे फिकट रंगाचे, पोकळ, हलके, फुगीर शेंगेप्रमाणे दिसते. विशिष्ट प्रकारच्या झाडाच्या पानावर एका प्रकारच्या किड्यांनी केलेले ते घरटे असते. लहान मुलांच्या कफ रोगात हे फार उपयोगी पडते. याने कफ पडतो व नवीन तयार होत नाही. घसा सुजणे, पडजीभ वाढणे, उचकी व दात येताना होणारा त्रास, कफ, उलटी, जुलाब यातही याचा उपयोग होतो.

सागरगोटा


वावडिंग

अश्वगंधा


सुंठ


बदाम

खारीक

मायफळ


बाल हिरडा

कुडा

वेखंड


मुरुड शेंग

डिकेमाली

हिरडा

हिरडा

अतिविष

अतिविष

नागरमोथा

नागरमोथा

ज्येष्ठमध

ज्येष्ठमध

काकडशिंगी

काकडशिंगी

बेहडा

बेहडा

पिंपळी

पिंपळी

जायफळ

जायफळ

शतावरी

शतावरी

डाळिंबाची साल

डाळिंब साल

चिंचोका Chinchoka

चिंचोका

हळकुंड

हळकुंड

Related Products