Delivery time:5-7 Days
  • Description
  • More
हे एक चपट्या रंगाचे बीसारखे असते. बाळाच्या शरीरात नाना प्रकारची विषे जाण्याचा किंवा निर्माण होण्याचा संभव असतो. त्यांना इंग्रजीमध्ये 'टॉक्सिन्स' म्हणतात. ती ताबडतोब नाहीशी करणे महत्त्वाचे असते. ही विषे नाहीशी करण्याचा गुण मायफळात आहे. त्याचप्रमाणे ह्या अशा प्रकारच्या विषांमुळे होणाऱ्या अतिसार, प्रवाहिका इत्यादी त्रासांवरही या मायफळाचा उपयोग होतो.

माय फळ आणि इतर बाळगुटी साहित्य

सागरगोटा


वावडिंग

अश्वगंधा


सुंठ


बदाम

खारीक

मायफळ


बाल हिरडा

कुडा

वेखंड


मुरुड शेंग

डिकेमाली

हिरडा

हिरडा

अतिविष

अतिविष

नागरमोथा

नागरमोथा

ज्येष्ठमध

ज्येष्ठमध

काकडशिंगी

काकडशिंगी

बेहडा

बेहडा

पिंपळी

पिंपळी

जायफळ

जायफळ

शतावरी

शतावरी

डाळिंबाची साल

डाळिंब साल

चिंचोका Chinchoka

चिंचोका

हळकुंड

हळकुंड

गंमत म्हणजे ही काही वनस्पती नाही. काही किडे विशिष्ट झाडांचा रस शोषून घेऊन त्यावर फळासारखे दिसणारे घरटे तयार करतात. हेच ते मायफळ. चांगले मायफळ गोल, हिरवट पिवळ्या रंगाचे असते. त्यावर पुळ्या असून भोके असतात. तुरट रसाचे प्राधान्य असल्याने त्याचा स्तंभक असा गुण असतो. उलट्या, जुलाब, वहाणारे नाक, भरपूर कफ पडतो अशा वेळेस मायफळाने ते आळते.

सागरगोटा


वावडिंग

अश्वगंधा


सुंठ


बदाम

खारीक

मायफळ


बाल हिरडा

कुडा

वेखंड


मुरुड शेंग

डिकेमाली

हिरडा

हिरडा

अतिविष

अतिविष

नागरमोथा

नागरमोथा

ज्येष्ठमध

ज्येष्ठमध

काकडशिंगी

काकडशिंगी

बेहडा

बेहडा

पिंपळी

पिंपळी

जायफळ

जायफळ

शतावरी

शतावरी

डाळिंबाची साल

डाळिंब साल

चिंचोका Chinchoka

चिंचोका

हळकुंड

हळकुंड

Related Products