Delivery time:5-7 Days
  • Description
  • More

जायफळचा वापर स्वयंपाकघरातही केला जातो. बाळगुटीतून थोड्या प्रमाणात
जायफळ दिल्यास मुलाला झोप शांत लागायला मदत होते. तसेच बुद्धी व स्मरणशक्ती विकसित होण्यास हातभार लागतो. जायफळ मुख्यतः मलप्रवृत्ती घट्ट करण्यास मदत करते. म्हणून जुलाब होत असल्यास जायफळाचे दोन-तीन वेढे वाढवावे. मात्र जायफळ तीक्ष्ण द्रव्य असल्याने चार-पाच वळश्यांपेक्षा अधिक प्रमाणात शक्यतो देऊ नये. अधिक मात्रेत दिल्यास बाळाला उलटी होऊ शकते.

जायफळ हे एका झाडाचे फळ आहे. हे सुगंधी असून शीतल असते. अनेक कारणाने होणारे पोटाचे त्रास ह्याने बरे होतात. पोटात कळ येणे, कळा येऊन पोटात गुरगुरणे आणि परसाकडे होणे ह्या दुखण्यांवर जायफळाचा उपयोग होतो.

जायफळ  आणि इतर बाळगुटी चे साहित्य

सागरगोटा


वावडिंग

अश्वगंधा


सुंठ


बदाम

खारीक

मायफळ


बाल हिरडा

कुडा

वेखंड


मुरुड शेंग

डिकेमाली

हिरडा

हिरडा

अतिविष

अतिविष

नागरमोथा

नागरमोथा

ज्येष्ठमध

ज्येष्ठमध

काकडशिंगी

काकडशिंगी

बेहडा

बेहडा

पिंपळी

पिंपळी

जायफळ

जायफळ

शतावरी

शतावरी

डाळिंबाची साल

डाळिंब साल

चिंचोका Chinchoka

चिंचोका

हळकुंड

हळकुंड

जायफळ हे खरं म्हणजे फळ नसून बी आहे. ते सुपारीप्रमाणे दिसते पण सुगंधी असते. डहाळ लागली असता पाण्यासारखे जुलाब होतात व सारखे होतात, थांबतच नाहीत, तेव्हा जायफळाने विशेष गुण येतो. त्याने शौचाचा दुर्गंधही कमी होतो. जास्त मात्रेत ते चढते (सुस्ती येते) व ऊष्णही पडते, म्हणून कमीच द्यावे. सायनस पोकळ्यात सर्दी वारंवार साचत असल्यास जायफळ पाण्यात उगाळून कपाळाला त्याचे गंध लावतात. जुलाब फार होत असताना (अतिसार) बेंबीवर जायफळाचा लेप लावतात.

जायफळ हे खरं म्हणजे फळ नसून बी आहे. ते सुपारीप्रमाणे दिसते पण सुगंधी असते. डहाळ लागली असता पाण्यासारखे जुलाब होतात व सारखे होतात, थांबतच नाहीत, तेव्हा जायफळाने विशेष गुण येतो. त्याने शौचाचा दुर्गंधही कमी होतो. जास्त मात्रेत ते चढते (सुस्ती येते) व ऊष्णही पडते, म्हणून कमीच द्यावे. सायनस पोकळ्यात सर्दी वारंवार साचत असल्यास जायफळ पाण्यात उगाळून कपाळाला त्याचे गंध लावतात. जुलाब फार होत असताना (अतिसार) बेंबीवर जायफळाचा लेप लावतात.

सागरगोटा


वावडिंग

अश्वगंधा


सुंठ


बदाम

खारीक

मायफळ


बाल हिरडा

कुडा

वेखंड


मुरुड शेंग

डिकेमाली

हिरडा

हिरडा

अतिविष

अतिविष

नागरमोथा

नागरमोथा

ज्येष्ठमध

ज्येष्ठमध

काकडशिंगी

काकडशिंगी

बेहडा

बेहडा

पिंपळी

पिंपळी

जायफळ

जायफळ

शतावरी

शतावरी

डाळिंबाची साल

डाळिंब साल

चिंचोका Chinchoka

चिंचोका

हळकुंड

हळकुंड