Delivery time:5-7 Days
  • Description
  • More

 बदाम पौष्टिक, धातू सकस बनवणारा तसेच मेंदूला व  बुद्धीला हितकर असल्याने आठ-दहा तास भिजवून सोललेला बदाम गुटीसह देणे चांगले असते. दोन महिन्यांपर्यंत पाव  बदाम, सहा महिन्यांपर्यंत अर्धा, सहा महिने ते वर्षापर्यंत पाऊण बदाम व नंतर रोज एक बदाम उगाळून द्यावा. मूल दोन वर्षांचे झाले की दोन बदाम द्यायला सुरुवात करावी. पुढे मूल जसजसे मोठे होईल तसतसे हळूहळू तीन-चार बदाम द्यावेत .

बदाम हे लंबगोल आकाराचे रेषांची नक्षी असलेले बदामी रंगाचे बी तील फळ आहे.
हे चांगले टॉनिक आहे. बदामात असते जीवनसत्व अ व ई. ते त्वचेची कांती सुधारायला चांगले. बदाम हे बुद्धीवर्धकही समजले जातात. ते शक्तिवर्धकही आहेत.  . बदाम हे ताकद वाढविणारे म्हणून वापरले जाते. ते चवीला गोड असते आणि त्याच्यात तेल असते. शरीरात स्निग्धता निर्माण करण्यासाठी या तेलाचा उपयोग होतो. बदाम पौष्टिक, धातू सकस बनवणारा तसेच मेंदूला व  बुद्धीला हितकर असल्याने आठ-दहा तास भिजवून सोललेला बदाम गुटीसह देणे चांगले असते. दोन महिन्यांपर्यंत पाव  बदाम, सहा महिन्यांपर्यंत अर्धा, सहा महिने ते वर्षापर्यंत पाऊण बदाम व नंतर रोज एक बदाम उगाळून द्यावा. मूल दोन वर्षांचे झाले की दोन बदाम द्यायला सुरुवात करावी. पुढे मूल जसजसे मोठे होईल तसतसे हळूहळू तीन-चार बदाम द्यावेत .

सागरगोटा


वावडिंग

अश्वगंधा


सुंठ


बदाम

खारीक

मायफळ


बाल हिरडा

कुडा

वेखंड


मुरुड शेंग

डिकेमाली

हिरडा

हिरडा

अतिविष

अतिविष

नागरमोथा

नागरमोथा

ज्येष्ठमध

ज्येष्ठमध

काकडशिंगी

काकडशिंगी

बेहडा

बेहडा

पिंपळी

पिंपळी

जायफळ

जायफळ

शतावरी

शतावरी

डाळिंबाची साल

डाळिंब साल

चिंचोका Chinchoka

चिंचोका

हळकुंड

हळकुंड

बदाम हे लंबगोल आकाराचे रेषांची नक्षी असलेले बदामी रंगाचे बी तील फळ आहे.
हे चांगले टॉनिक आहे. बदामात असते जीवनसत्व अ व ई. ते त्वचेची कांती सुधारायला चांगले. बदाम हे बुद्धीवर्धकही समजले जातात. ते शक्तिवर्धकही आहेत.

बदाम आणि इतर बाळगुटी चे साहित्य

सागरगोटा


वावडिंग

अश्वगंधा


सुंठ


बदाम

खारीक

मायफळ


बाल हिरडा

कुडा

वेखंड


मुरुड शेंग

डिकेमाली

हिरडा

हिरडा

अतिविष

अतिविष

नागरमोथा

नागरमोथा

ज्येष्ठमध

ज्येष्ठमध

काकडशिंगी

काकडशिंगी

बेहडा

बेहडा

पिंपळी

पिंपळी

जायफळ

जायफळ

शतावरी

शतावरी

डाळिंबाची साल

डाळिंब साल

चिंचोका Chinchoka

चिंचोका

हळकुंड

हळकुंड

Related Products