Delivery time:5-7 Days
  • Description
  • More

डिकेमाली हा एक प्रकारचा डिंक असतो. यामुळे  जंत होत नाहीत तसेच दात येताना होणाऱ्या सर्व त्रासांवर हे औषधाप्रमाणे उपयोगी ठरते. मात्र, याचा वास उग्र असल्याने
याचे दोन-तीन वळसेच घ्यावेत.  अन्यथा बाळगुटीची चव मुलांना आवडत नाही.

डिकेमाली ही वस्तू एका झाडाचा चीक आहे. झाडाच्या फांद्या आणि कळ्या यांमधून थंडीच्या दिवसांत पिवळ्या रंगाचा गोंद बाहेर येतो, ह्या गोंदालाच डिकेमाली असे म्हणतात. हा गोंद सुंठीसारखाच आमपाचक आहे. त्याचबरोबर पाचनासाठी लागणारा अग्री प्रदीप्त करण्याचे कामही डिकेमाली करते. पोटात निर्माण होणारे मोठे जंत मारण्याचे काम डिकेमाली करते. वातावरणात असलेली जंतांची अंडी बाळाच्या नाका-तोंडावाटे पोटात जाण्याचा संभव असतो. आपण कितीही काळजी घेतली, तरी ह्या जंतांच्या अंड्यांमुळे बाळाच्या पोटात जंत होण्याचा संभव असतो. डिकेमालीचा वापर बाळगुटीच्या औषधांत केल्यास ह्या जंतांपासून बाळाचे संरक्षण होते.

डिकेमाली आणि इतर बाळगुटी चे साहित्य

सागरगोटा


वावडिंग

अश्वगंधा


सुंठ


बदाम

खारीक

मायफळ


बाल हिरडा

कुडा

वेखंड


मुरुड शेंग

डिकेमाली

हिरडा

हिरडा

अतिविष

अतिविष

नागरमोथा

नागरमोथा

ज्येष्ठमध

ज्येष्ठमध

काकडशिंगी

काकडशिंगी

बेहडा

बेहडा

पिंपळी

पिंपळी

जायफळ

जायफळ

शतावरी

शतावरी

डाळिंबाची साल

डाळिंब साल

चिंचोका Chinchoka

चिंचोका

हळकुंड

हळकुंड

डिकेमाली हा त्या झाडाचा वाळलेला डिंक आहे. त्याचा रंग पिवळसर सोनेरी असतो. त्याला हिंगाप्रमाणे उग्र दर्प येतो.मुलांना दात येत असताना होणाऱ्या उलट्या, जुलाब, ताप, जंत, अपचन, पोटात वायु धरणे या सर्वांवर हे छान औषध आहे. मुलांचे दात येत असताना होणारी शिवशिव डिकेमाली हिरड्यांना मधातून घासल्याने कमी होते. हिरड्यांना बळकटी येते. डिकेमाली लवकर विरघळत नाही. त्यामुळे माती खाणाऱ्या मुलांच्या हातात याचा खडा देतात. शिवाय दुर्गंध व विचित्र चवीमुळेही ही सवय सुटते. धोका तर काहीच नाही.

सागरगोटा


वावडिंग

अश्वगंधा


सुंठ


बदाम

खारीक

मायफळ


बाल हिरडा

कुडा

वेखंड


मुरुड शेंग

डिकेमाली

हिरडा

हिरडा

अतिविष

अतिविष

नागरमोथा

नागरमोथा

ज्येष्ठमध

ज्येष्ठमध

काकडशिंगी

काकडशिंगी

बेहडा

बेहडा

पिंपळी

पिंपळी

जायफळ

जायफळ

शतावरी

शतावरी

डाळिंबाची साल

डाळिंब साल

चिंचोका Chinchoka

चिंचोका

हळकुंड

हळकुंड

Related Products