Delivery time:5-7 Days
  • Description
  • More
बाळ हिरडा – फळात अठळी तयार होण्यापूर्वीच आपोआप गळून पडणारे फळ, याचा औषधात विशेष उपयोग होतो. लहान बालकात याचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो बाळहरडा हे एका झाडाचे फळ आहे. हे फळ सुकले की, झाडावरून गळून खाली पडते. ह्याचा रंग पिवळसर असतो. आयुर्वेदामध्ये हा बाळहरडा एक बहुगुणी औषध म्हणून समजले जाते. शौचाला कुठलाही त्रास न होता साफ करणारे हे फळ आहे. आवेच्या जंतूंमुळे शौचावाटे रक्त पडत असेल, तर ह्या बाळहरड्याचा उपयोग होतो. पुष्कळ वेळा काही कारणाने झालेला खोकला बराच काळ बरा होत नाही. ह्याला जीर्ण खोकला म्हणतात. त्यावरही बाळहरड्याचा उपयोग होतो. डोळ्यांच्या दुखण्यांसाठीही हा बाळहरडा गुणकारी आहे. ह्या अशा नाना प्रकारच्या गुणांमुळे त्याचा बाळगुटीत समावेश करण्यात आलेला आहे.

बाल हिरडा आणि इतर बाळगुटी साहित्य

सागरगोटा


वावडिंग

अश्वगंधा


सुंठ


बदाम

खारीक

मायफळ


बाल हिरडा

कुडा

वेखंड


मुरुड शेंग

डिकेमाली

हिरडा

हिरडा

अतिविष

अतिविष

नागरमोथा

नागरमोथा

ज्येष्ठमध

ज्येष्ठमध

काकडशिंगी

काकडशिंगी

बेहडा

बेहडा

पिंपळी

पिंपळी

जायफळ

जायफळ

शतावरी

शतावरी

डाळिंबाची साल

डाळिंब साल

चिंचोका Chinchoka

चिंचोका

हळकुंड

हळकुंड

बाळाच्या पोटात जे अन्न जाते ते पचून उरलेले मलरूपाने बाहेर पडले पाहिजे. पोट साफ न झाल्यास न पचलेले अन्न तसेच पडून राहन अजीर्ण होते, मग भूक लागत नाही, कृमी होतात. हिरड्याने शौचास साफ होते, मग भूक लागणे, अन्न पचणे ही क्रिया आपोआपच सुधारते. बाळहिरड्याने मल शुद्धी होते तर हिरड्याने पोट साफ होते. दोन्हीही घ्यावेत. थोडक्यात हिरड्या पेक्षा बाळहिरडा सौम्य रेचक आहे. पोट साफ झाले की रेच आपोआपच थांबतात.

सागरगोटा


वावडिंग

अश्वगंधा


सुंठ


बदाम

खारीक

मायफळ


बाल हिरडा

कुडा

वेखंड


मुरुड शेंग

डिकेमाली

हिरडा

हिरडा

अतिविष

अतिविष

नागरमोथा

नागरमोथा

ज्येष्ठमध

ज्येष्ठमध

काकडशिंगी

काकडशिंगी

बेहडा

बेहडा

पिंपळी

पिंपळी

जायफळ

जायफळ

शतावरी

शतावरी

डाळिंबाची साल

डाळिंब साल

चिंचोका Chinchoka

चिंचोका

हळकुंड

हळकुंड

Related Products